Tài liệu hỗ trợ dành cho Học sinh

Chào mừng các em đến với website www.i-Learn.vn/SmartStart!

Để hỗ trợ các em tốt hơn sau giờ học tiếng Anh tại lớp với bộ giáo trình i-Learn My Phonicsi-Learn Smart Start để có thể luyện tập thêm các hoạt động nghe và tương tác khác với bộ sách tại nhà với các tài liệu hỗ trợ:

Dành cho giáo trình i-Learn My Phonics:

Ứng dụng (Applications)

Đĩa nghe (Class CD)

Dành cho giáo trình i-Learn Smart Start:

Multi-ROM

Đĩa nghe (Class CD)

 

 

 

 

PHIÊN BẢN DÀNH CHO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH ( LEVEL )
  PHIÊN BẢN DÀNH CHO
TỈNH THÀNH VIỆT NAM ( GRADE )
 

i-Learn Smart Start

LEVEL 1

i-Learn Smart Start

LEVEL 2

i-Learn Smart Start

LEVEL 3

 

i-Learn My Phonics

GRADE 1

i-Learn My Phonics

GRADE 2

i-Learn Smart Start

GRADE 3

i-Learn Smart Start

LEVEL 4

i-Learn Smart Start

LEVEL 5

 

i-Learn Smart Start

GRADE 4

i-Learn Smart Start

GRADE 5