Hỗ trợ giáo viên

Nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên giảng dạy tiếng Anh với giáo trình i-Learn Smart Start, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát xây dựng website www.smartstart.i-Learn.vn, với các tài liệu miễn phí nhằm hỗ trợ quý Thầy Cô một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. 

  • Sách Giáo viên - Sách bài học
  • Sách giáo viên - Sách bài tập
  • Kế hoạch dạy học gợi ý
  • Giáo án gợi ý
  • Bài giảng trình chiếu
  • Đĩa nghe CD
  • Tranh hình từ vựng
  • Ngân hàng bài kiểm tra
  • Sách giáo khoa điện tử (DCR)
  • Giải pháp tương tác bài giảng

* Để đảm bảo Quí khách tải phần mềm tương thích với sách, vui lòng nhập đường link ở sau bìa sách vào ô bên dưới, sau đó click Go.

http://smartstart.i-learn.vn/
* Nếu không có sách thì download trực tiếp ở đây