img 6753

Giáo trình tiếng Anh i-Learn Smart Start - Nhìn nhận của giáo viên, phụ huynh học sinh từ thực tế triển khai

 12:19 02/04/2016

Giáo trình tiếng Anh i-Learn Smart Start nhận được sự quan tâm, đón nhận của giáo viên, cũng như sự đánh giá cao của phụ huynh học sinh tại các hội thảo chuyên đề, cũng như trong thực tế triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* Để đảm bảo Quí khách tải phần mềm tương thích với sách, vui lòng nhập đường link ở sau bìa sách vào ô bên dưới, sau đó click Go.

http://smartstart.i-learn.vn/
* Nếu không có sách thì download trực tiếp ở đây